Airsoftový kroužekKroužek byl pro malý zájem dočasně pozastaven


Airsoftový kroužek byl založen v březnu 2015 a oficiální zahájení činnosti bylo v září téhož roku. Kroužek funguje pod DDM Hlinsko a vedou ho Matěj Černý a Jiří Mertlík. Oba vedoucí složili zkoušku z pedagogiky volnočasových aktivit.

Kroužek je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a středoškoláky a v posledním ročníku ho navštěvovalo 15 dětí.

Mezi hlavní cíle kroužku patří výchova mladých hráčů airsoftu, zlepšení fyzické kondice mládeže, orientace a přežití v přírodě, výuka základů zdravovědy a další.

Přihlášky do kroužku jsou k dispozici v DDM Hlinsko.