Airsoftový kroužek

Původní airsoftový kroužek byl založen v březnu roku 2015 a oficiálně zahájil svou činnost v září téhož roku. Jeho náplní bylo připravit mladší hráče a nováčky pro vstup do týmu. Fungoval pod DDM Hlinsko a jeho zaměření bylo spíše teoretické a orientované převážně na pravidelné schůzky v prostorách DDM.

Začátkem října 2021 se nám podařilo obnovit činnost kroužku. Aktuálně jej navštěvuje celkem 16 dětí ve věku od 10 let. Zaměření kroužku se změnilo prakticky pouze na venkovní aktivity, kde se děti mnohem více zapojují do hry. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na taktickou průpravu a zvládnutí základních technik.