Členové týmu


Matěj ČERNÝ

Primární zbraň: M4A1 (AEG)
Sekundární zbraň: Glock 17 (GBB)

Bio: Matěj byl již u založení původního týmu TORN, kde nějakou dobu působil i na pozici velitele týmu. Při formování nového TORNu rozhodně nemohl chybět a nyní jej i s Petrem Jelínkem vede. Zároveň je vedoucím v kroužku pod DDM Hlinsko.

Petr JELÍNEK

Primární zbraň: M4A1 (AEG)
Sekundární zbraň: Glock 17 (GBB)

Bio: Petr byl již u založení původního týmu TORN, kde nějakou dobu působil i na pozici zástupce velitele týmu. Při formování nového TORNu rozhodně nemohl chybět a nyní jej i s Matějem Černým vede. Zároveň je vedoucím v kroužku pod DDM Hlinsko.

Robert MILFAIT

Primární zbraň: M4A1 (AEG)
Sekundární zbraň: Glock 17 (GBB)

Bio: Robert je zatím nejnovějším členem týmu. Přidal se až při rozpadu původního TORNu a tím pádem nesměl chybět při formování nového týmu.

Zdeněk BOUŠKA

Primární zbraň: CZ 805 BREN A1 (AEG)
Sekundární zbraň: Glock 17 (GBB)

Bio: Zdeněk byl také členem původního týmu TORN, přidal se však až v průběhu jeho existence. Ke konci byl i krátce velitelem týmu. Po znovuzaložení byl do týmu opět přijat jako řadový člen.