Něco málo o nás

Jsme tým z Hlinska a okolí.
Ve svých základech vycházíme z původního týmu T.O.R.N., který před naším založením fungoval téměř pět let.

Vznik původního týmu T.O.R.N. se datuje ke konci roku 2015, kdy se sešla parta airsofťáků hrajících převážně v týmu České legie města Chrudim a hráčů na "volné noze". V prvopočátcích se tým orientoval do Jižní Ameriky a konrétně se inspiroval brazilskou elitní policí BOPE. Velice brzy se však přeorientoval na českou armádu. Z kraje tomuto týmu velice pomoho 2. Bojové družstvo z Olomouce. Tento tým původnímu TORNu předal mnoho ze svých zkušeností a uvedl ho do velkého světa airsoftu a na velké akce s celonárodní účastí. Pod dohledem 2.BD se z týmu T.O.R.N. stal uznávaným i mezi poloprofi a profi týmy. Bohužel však nebyla dostatečná členská základna pro vytvožení tvrdého jádra, které by tým podrželo i v těžkých chvílích a tak postupně došlo k jeho rozpadu. Poslední ranou byla koronavirová epidemie v roce 2020, která zapříčinila definitivní rozpad týmu.

Nový tým T.O.R.N. byl založen 19.2.2021 po tom, co se sešli 2 členové ze starého TORNu: Matěj Černý a Petr jelínek.
Nový tým T.O.R.N. již není tak jednoznačně zaměřen na dril a správné provádění taktik. Prvky vojenských taktik a správné provádění postupů je stále součástí cílů týmu, ale primární zaměření je orientováno spíše na zábavu ze hry a setkávání party lidí v přírodě.

Členové našeho týmu také vedou místní kroužek airsoftu pod DDM Hlinsko.


Vedení týmu T.O.R.N.